Efektivita lehkých elektrických vozidel EHS v dodávkách na poslední míli

Efektivita lehkých elektrických vozidel EHS v dodávkách na poslední míli

Efektivita lehkých elektrických vozidel EHS v dodávkách na poslední míli

Uživatelé města rádi používají pohodlná a časově úsporná řešení elektronického obchodu jako alternativu k tradičnímu nákupu.Současná pandemická krize učinila toto téma ještě důležitější.Výrazně zvýšil počet přepravních operací na území města, protože každá objednávka musí být doručena přímo kupujícímu.Vedení města tak stojí před důležitou výzvou: jak naplnit očekávání a potřeby uživatelů města v kontextu fungování dopravního systému s ohledem na snižování negativních dopadů městské nákladní dopravy z hlediska bezpečnosti, znečištění ovzduší či hluku.To je jeden z nejdůležitějších prvků sociální udržitelnosti ve městech.Jedním z řešení, které pomáhá snižovat negativní dopady městské nákladní dopravy na životní prostředí, je využívání vozidel, která produkují méně znečištění ovzduší, jako jsou elektrické dodávky.Ukázalo se, že je velmi účinný při snižování dopravní stopy snížením místních emisí.

wps_doc_0


Čas odeslání: 11. října 2022